Wat is dat eigenlijk? Flipping the Classroom?

Ik kwam net weer een nieuwe blogpost tegen in het debat over de Khan Academy: Pro vs Khan. De naam zegt het al. Hier ligt weer de focus op het video aspect van Flipping the Classroom. De flipped classroom is inmiddels voor veel mensen iets anders gaan betekenen.

In zijn post gaat Gay Rubinstein in op de vraag of het wel goede video’s zijn die Sal Khan heeft gemaakt. Hij vergelijkt een filmpje van Khan met één van hemzelf en van Vi Hart. Alledrie de filmpjes hebben zo hun kwaliteiten. Maar de  kritiek van Rubinstein gaat  volgens mij met name over het ondoordachte van het instructiefilmpje, de “gebrekkige” didactiek en dat videoinstructie inferieur is aan klassikale intsructie.

Ik ben geen wiskundeleraar, but I have to respectfully disagree. Alledrie de video’s hebben hun sterke kanten. Ik vond het nogal zuur commentaar. Khan’s filmpjes zijn niet zomaar zo populair geworden en het feit dat hij zelf ook fouten maakt en leerlingen meeneemt in zijn denkproces maakt hem eerder tot een natural. Leerlingen stemmen niet voor niets met hun voeten

In het commentaar werd terecht gesteld dat Rubinstein aan het revolutionaire karakter van de Khan Academy  voorbijgaat: “the watcher is in control! You can pause, you can walk around, you can do your own manipulatives, and then rewind, restart.” Daarnaast omvat Khan’s website inmiddels veel meer dan alleen maar video’s.

Rubinstein’s kritiek gaat weer voorbij aan wat Flipping the Classroom voor mij betekent: instructie online aanbieden als alternatief voor klassikale instructie zodat leerlingen zelf keuzes kunnen maken in hun leerproces. De videoinstructie is dan één van de vele elementen die leerlingen kunnen gebruiken om zich vaardigheden en kennis eigen te maken. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om zichzelf te toetsen met de software van Khan.  Een casus in een klaslokaal behoort dan ook tot de mogelijkheden. Tenminste dat is zoals ik het gebruik  Dat gaat veel verder dan alleen online instructie en huiswerk maken in de klas. Het is aan de docent en de leerling om zinvol invulling te geven aan het gehele leerproces. De revolutie van het flipped model zit hem uiteindelijk in de vrijheid van de leerling.

Meer recente artikelen:

Dit is een presentatie die ik op 13 december bij Kennisnet gaf over ‘Flipping the Classroom’

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.