Een half jaar geleden kwamen we met negen mensen uit het onderwijs met vijf politici bij elkaar om te verkennen wat er beter kan in het onderwijs. Iedereen kon vrij praten onder de voorwaarde dat het binnen vier muren bleef en onder Chatham House Rule. Vier muren ergens in de Tweede Kamer in dit geval. Vanaf het begin was dit een gesprek, of misschien is een beter woord onderzoek, van een niveau dat ik niet veel heb meegemaakt in het onderwijs. Iedereen sprak met zoveel kennis van zaken, maar ook met veel vuur over het onderwijs. En er kwam al heel snel een gezamenlijk idee naar voren, nog niet concreet, maar vol met mogelijkheden. Ik was na eerste bijeenkomst in de Tweede Kamer enthousiast en ook vol ideeën.

Een half jaar later zijn we tot een voorlopige conclusie gekomen. Een plan dat “: aanbevelingen uit het onderwijs”  heet. Het is een notitie op hoofdlijnen waar veel mensen binnen en buiten het onderwijs zich hopelijk in kunnen vinden. Maar het staat niet in steen geschreven en veel moet nog worden uitgewerkt. Die ruimte is ook belangrijk want we moeten er samen uitkomen. The devil is in the details en zeker in de implementatie. Bij deze dan ook een uitnodiging om mee te denken en het verder in te vullen.

Meer informatie

 • De notitie “Samen Leren” (PDF)
 • Volkskrant artikel (Ik had graag een andere insteek gezien die recht doet aan iedereen die er bij betrokken is) (Blendle)
 • Facebook pagina (link)

Mensen

Onderwijs: Hetty Belgers, Jet Dekkers, Jelmer Evers, Ilja Klink, Rene Kneyber, Laurens van Lier, Ruud Porck, Jaap Versfelt en Eric van ’t Zelfde

Onderwijswoordvoerders van de Tweede Kamer-fracties van de VVD en de PvdA, te weten: Pieter Duisenberg, Karin Straus, Tanja Jadnanansing, Loes Ypma en Mohammed Mohandis

Belangrijke aanbevelingen

“1. “De ambitie over de hele linie omhoog

 • Neerzetten van een breed gedeelde hoge ambitie op leerlingdoelen, kwaliteit van leraren en verbetercultuur op scholen
 • Het herzien van het curriculum en het laten uitwerken van dit curriculum door de beroepsgroep leraren

2. Pressure en support om een verbetercultuur op scholen te creëren:

 • ‘Support’ voor scholen bij het creëren van een verbetercultuur met transformatieaanpakken met bewezen impact (denk leerKRACHT…)
 • ‘Pressure’ op scholen om een verbetercultuur te vormen door transparantie en onderlinge peer review (ipv alleen door de Inspectie)

3. Randvoorwaarden realiseren voor een verbetercultuur op scholen:

 • Afschaffen van de normjaartaak
 • Verder flexibiliseren van de lestijd en de onderwijstijd
 • Verminderen van het aantal vakken waar kinderen op het VO uit kiezen, zodat leraren de verdieping kunnen zoeken
 • Loskoppelen van toetsen die de kwalificaties van leerlingen veilig stellen (bijv. CITO eindscore, CSE) van toetsen die leraren in staat stellen het onderwijs te verbeteren (bijv. leerlingvolgsystemen, SO) en die laatste toetsen daarom niet meer meenemen in het beoordelen van scholen

4. Zorgen dat toppers weer leraar willen worden. 

 • Strenge toelating op de lerarenopleidingen en PABO’s
 • Veel betere lerarenopleidingen, met een verbetercultuur
 • Betere arbeidsvoorwaarden voor uitstekende leraren (en net als in andere beroepsgroepen tekortschietende leraren kunnen ‘schrappen’)

5. De beroepsgroep Leraren versterken (door omvormen van de Onderwijscoöperatie tot onafhankelijke vereniging van leraren, vergroten rol lerarenregister, zeggenschap over curriculum, een innovatiefonds, etc.)”

7 Comments

 • Prachtig. Maar wat gaan die politici nu doen? Welke acties komen er? Is dit niet heel vrijblijvend, vooral voor politici? Wat zijn de vervolgafspraken?

  • admin says:

   Die gaan ermee aan de slag, onder andere in de aankomende begroting. Het plan zal ook in de kamer besproken worden. En nu moeten we kijken wat er uitgevoerd kan worden. Daar hebben de bonden, raden, docenten, schoolleiders ook een grote rol in. Het staat niet in steen geschreven, maar hopelijk is dit wel de aanzet voor een nieuwe richting die meer ruimte creëert.

 • […] ook de samenvatting van Samen Leren op de blog van Jelmer […]

 • Felix van Vugt says:

  Hoi Jelmer,

  erg interessante notitie! Ben zelf ook bezig met het gedeelte over verbetercultuur. Ga dit jaar op een aantal scholen starten met Les-Studie groepen. Docenten werken hierbij samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een les. Vertrekpunt van de Les-Studie is de eigen praktijk van de teamleden en hun vragen ten aanzien vakinhoud, lesuitvoering en leeropbrengst. De eigen interesse van de docenten staat dus centraal in het leerproces. Ik denk dat deze manier van deskundigheidsbevordering, waarbij de docent zelf aan het stuur zit, bijdraagt aan intrinsieke motivatie en professioneel zelfvertrouwen Deze twee zaken zijn volgens de literatuur belangrijke voorspellers van innovatief gedrag. Ben benieuwd of jij deze methode kent en wat je er van vindt.

  Groet,

  Felix

  • admin says:

   Ja absoluut. Lesson study werkt volgens mij erg goed en past er inderdaad precies in. Het is ook zeker niet de bedoeling om een methode op te leggen, maar methodieken als lesson study, gekoppeld aan een bredere ontwerpcyclus, onderzoek en borging levert veel meer een kwaliteitstoets in dan wat de inspectie nu voor elkaar krijgt. Ga je erover bloggen?? (Hint)

 • Tim Ruijters says:

  Hoi Jelmer,

  Waar ik benieuwd naar ben is of ook ouders van lerenden een rol hebben in het ‘samen leren’. Ik denk dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van hun kind en dat de samenwerking tussen leraar en ouder beter kan. Ik ben benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Op de school van mijn zoon (5 jaar) zijn ze aan het nadenken over ‘educatief partnerschap’. Zelf ben ik me al een tijd aan het verdiepen in Scratch. Een platform dat ouders samen met hun kinderen zouden kunnen ontdekken.

  Hoor graag je reactie,

  Met vriendelijke groet,

  Tim

 • Peter Plinsinga says:

  Hi Jelmer,

  Toevallig kwam ik je blog via het manifest ‘Samen Leren’ tegen tijdens het verzamelen van informatie voor mijn onderzoeksopdracht als zij-instromer voor de Tweejarige Pabo (TOP) aan de Stenden Hogeschool te Assen.

  De onderzoeksvraag; ‘Op welke wijze kunnen beginnende leraren binnen de Stichting PrimAH ondersteuning en coaching krijgen van ervaren leerkrachten om beter te functioneren in de dagelijkse onderwijspraktijk?’ sluit heel goed aan bij het onderwerp in deze blog.

  Graag zou ik van jou en ook van mijn toekomstige collega’s in het po, die op welke manier dan ook ervaring hebben met mijn onderzoeksvraag, praktijkvoorbeelden en tips willen ontvangen. Alleen met die input kan ik komen tot een conclusie die aansluit bij de werkelijkheid en behoefte.

  Graag hoor ik reacties van jouw en anderen,

  Met hartelijke groeten,

  Peter Plinsinga
  0637445100

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.