$125.000 verdienen? Niet zo snel

By November 10, 2014 Uncategorized No Comments

$125.000 verdienen als leraar wie wil dat niet? Zo trek je de beste leraren aan en kun je de beste kandidaten selecteren. Dat is de strekking van The Equity Project (TEP). TEP is een charter school, een semi-private vorm van onderwijs in de Verenigde Staten. In Trouw werd er aandacht besteed aan deze school, Wat gebeurt er als je leraren 125.000 dollar per jaar geeft?Dat werd gretig opgepakt op Social Media. Zie je wel? Je moet docenten meer betalen! Dat zou ik als docent natuurlijk ook moeten vinden, en dat vind ik ook, maar mijn eerste gedachte bij een dergelijk onderzoek is, “niet zo snel”

De school lijkt goede resultaten te behalen. Met name op het gebied van wiskunde zijn de resultaten erg goed.

“De eerste drie jaar van TEP scoorden de leerlingen zichtbaar slechter dan de controlegroep. Maar na 4 jaar TEP-onderwijs scoorden zij veel beter. Erased and reversed, zoals het in het rapport genoemd wordt. De resultaten voor wiskunde gingen omhoog met een score gelijk aan 1.6 jaar extra wiskundeles. Voor Engels was dit 0.4 jaar en bij scheikunde ging de score met 0.6 jaar omhoog.”

Het selectieproces lijkt ook veel robuuster dan wat je op scholen en lerarenopleidingen tegenkomt:

“Meer dan 600 mensen melden zich aan. Vanderhoek voert gesprekken met 100 van hen en reist uiteindelijk heel het land door om 30 kandidaten te observeren in hun ‘natuurlijke omgeving’.”

125.000 dollar is natuurlijk een hoop geld en het zal zeker meespelen in het aantrekken van goede kandidaten. Daarnaast is er ook sprake van een heel erg hoog verloop. Maar liefst dertig procent mag niet blijven. Maar dat is niet de enige innovatie:

“De aanpak verschilt op een aantal punten van het reguliere onderwijssysteem. Zo wordt het hoge salaris van de leraren bekostigd door op andere plekken flink te schrappen. De klassen zijn groter en er zijn geen assistentes, decanen, invaldocenten of lerarencoaches. De administratie houden de leraren zelf bij. Ook maken zij langere dagen dan gebruikelijk is in het onderwijs. Daarnaast zitten de leraren minstens twee keer per week bij elkaar in de klas en geven elkaar schriftelijk feedback.”

En daar zit hem het probleem. Welke interventie is hier eigenlijk effectief? De school wijkt op verschillende punten af van de norm: een hoog salaris voor docenten, een zeer robuuste intake, strenge selectie gedurende het eerste jaar, weinig overhead en gedistribueerd leiderschap. Daarnaast maakt dit onderzoek deel uit van een langlopende discussie over de effectiviteit van charter schools ten opzichte van openbare scholen (public schools). Charters worden door met name Republikeinen gebruikt om het openbare scholen en open en bonden af te breken. Je kunt een dergelijk onderzoek niet los zien van deze context.

Matt di Carlio waarschuwt op Shankerblog dat je voorzichtig moet zijn met al te sterke conclusies. TEP met zijn flagship policy van hoge salarissen spreekt beide kampen aan.  Zo viel het effect op leesvaardigheid wat tegen. Daarnaast vallen toegenomen toetsscores samen met een langere lesdag. Een lesdag op een openbare school is zes uur, op TEP is het acht. Daarnaast zijn veel leraren die op TEP werken, ervaren leraren. De meeste leraren hadden meer dan drie jaar ervaring. Een leerling cohort kreeg ook een sociaal werker toegewezen gedurende de hele schoolcarriers. Dat is veel meer ondersteuning dan op openbare scholen. Waarschijnlijk is dit in armere wijken ook een hele krachtige interventie.

Maar tegelijkertijd is er een enorme turnover rate van docenten. Dertig procent vertrekt alweer het eerste jaar. Daar helpt het startsalaris van 125.000 dollar kennelijk ook niet bij. Van tevoren inschatten van of iemand een goede docent is (wat is dat eigenlijk?) blijft heel moeilijk. Aan de andere kant wordt de pool van kandidaten wel groter door een hoger salaris.

Aantrekken ervaren leerkrachten hangt waarschijnlijk ook samen met een open samenwerkingscultuur en gedistribueerd leiderschap. De verbetercultuur zoals we dat in Samen Leren hebben benoemd. Dat komt overeen met bevindingen dat scholen met een horizontale organisatie het beter doen. Die voorzichtige conclusie trok Andreas Schleicher ook uit de laatste PISA data tijdens een seminar in Cambridge dat ik bijwoonde . Dat is ook wat we in Het Alternatief aanbevelen: sterke zelfsturing en weinig overhead.

Doet salaris er dan niet toe? Natuurlijk wel. Het salaris is ook een pilaar om sterke kandidaten aan te trekken. Mijn vrienden verdienen over het algemeen een stuk meer dan ik. Docenten in Nederland verdienen internationaal gezien veel, maar relatief valt het tegen en is het zelfs onder het OESO gemiddelde. Het gat met vergelijkbare groepen is nog steeds erg groot, docenten verdienen rond de 80% in vergelijking met andere hoog-opgeleiden. Daarom zal het salaris ook concurrerender moeten.

Al met al is dit een zeer waardevol onderzoek en experiment. Maar het is niet alleen de 125.000 dollar die de school succesvol maakt (en dan nog alleen op het gebied van wiskunde!) Veel van de innovaties die ze toepassen dragen waarschijnlijk bij tot een goed leerklimaat. Het lijkt me in ieder geval een hele interessante en leuke school om te werken.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.