Lessen uit Schotland: curriculumvernieuwing en werkdrukverhoging gaan hand in hand

Leraren in Schotland gaan staken omdat de werkdruk enorm is toegenomen door de invoering van het “Curriculum for Excellence“. Aanleiding voor de discussie was de publicatie van het gematigd positieve OECD rapport: “Improving Schools in Scotland” Schotland wordt vaak als voorbeeld genomen hoe curriculumvernieuwing wel moet, ook door de Onderwijs2032 commissie. Maar zo als zo vaak is de papieren werkelijkheid anders dan die in het klaslokaal. En dat terwijl de verhouding tussen vakbonden, overheid en werkgevers best goed is.

“The SSTA conducted the survey after concerns that the introduction of Curriculum for Excellence (CfE) had placed a significant additional burden on teachers. (…) Teachers have insufficient time to carry out the over-bureaucratic arrangements set out and we are requesting that councils, as the employers of teachers, take control of the situation and impose limits on teacher time being spent on such activities.”

Source: Union leader says teacher workload in Scotland is “unmanageable” (From Evening Times)

Ook Mark Priestly plaatst kanttekening bij de invoering van het nieuwe curriculum (zie ook zijn hoofdstuk in Flip the System en Het Alternatief 2):

“For many schools, CfE has been an audit process followed by a rebranding exercise, rather than genuinely transformational change.”

Een van de lessen die we uit Singapore meenamen was dat het proces om curriculumvernieuwing mogelijk te maken voorop moest staan, dat werd ons echt op het hart gedrukt. En Schotland toont aan dat, ondanks alle goede bedoelingen, het makkelijk is om weer in oude valkuilen te trappen. Willen we echt werk maken van Onderwijs2032 dan kan dat alleen als we werk maken van de aanbevelingen in Flip the System en Het Alternatief 2: tijd, ondersteuning en leraren ingebed in het hele systeem.

2 Comments

  • alderik says:

    Het definitieve Schnabel-rapoort is er nog niet (helaas), maar de kans dat het ook hier Schotsig wordt is natuurlijk heel groot. Ben benieuwd hoe dat gaat vallen, zeker als daar niet direct structurele compensatie in termen van (ontwikkel)tijd aan gekoppeld is.
    Positieve geluiden zijn er ook: Priestley publiceerde net een artikel over PLG’s rond curriculum development dat ik erg inspirerend vond – een werkbaar model ook voor hier. Vraag is wie dat hier hoe gaat doen en op last waarvan … zie: http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/JPCC-09-2015-0006

    • admin says:

      Precies! Compensatie is allerbelangrijkste en ondersteunende structuren moeten met name door leraren worden opgebouwd en gestuurd worden. Ik heb goede hoop 😉 En anders gaan we gewoon twee weken staken! 🙂 Dank voor de link, die had ik nog niet gezien! Teveel om allemaal bij te houden…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.